Pradžios 24:34

Pradžios 24:34 LBD-EKU

„Esu Abraomo tarnas, – pradėjo jis.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share