Pradžios 21:31

Pradžios 21:31 LBD-EKU

Todėl ta vieta buvo pavadinta Beer Šeba, nes ten jiedu padarė priesaiką.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share