Pradžios 20:5

Pradžios 20:5 LBD-EKU

Argi ne jis pats man sakė: ‘Ji mano sesuo’? Ir ji pati patvirtino: ‘Jis mano brolis’. Kai tai padariau, mano širdis buvo dora ir rankos nekaltos“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share