Pradžios 15:21

Pradžios 15:21 LBD-EKU

amoritų, kanaaniečių, girgašų ir jebusiečių“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share