Pradžios 10:24

Pradžios 10:24 LBD-EKU

Arpachšadui gimė Šelachas, o Šelachui – Eberas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pradžios 10:24