Pradžios 10:18

Pradžios 10:18 LBD-EKU

arvadiečiai, cemarai ir hamatiečiai. Po to kanaaniečių kiltys pasklido.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pradžios 10:18