Pradžios 10:14

Pradžios 10:14 LBD-EKU

patrosiečiai, kasluhai ir kaftoriečiai. Iš pastarųjų kilo filistinai.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pradžios 10:14