Pradžios 10:10

Pradžios 10:10 LBD-EKU

Jo karalystės pradžia buvo Babelis, Erechas ir Akadas – miestai Šinaro krašte.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Pradžios 10:10