Išėjimo 40:34

Išėjimo 40:34 LBD-EKU

Tada debesis uždengė Susitikimo Palapinę, ir VIEŠPATIES šlovė pripildė Padangtę.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share