Išėjimo 38:21

Išėjimo 38:21 LBD-EKU

Štai Padangtės, Sandoros Padangtės, apyskaita, kurią, Mozei įsakius ir Aarono sūnui kunigui Itamarui vadovaujant, padarė levitai.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Išėjimo 38:21