Išėjimo 30:29

Išėjimo 30:29 LBD-EKU

Pašventinsi juos, idant būtų ypač šventi. Kas tik prie jų prisilies, taps pašventintas.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Išėjimo 30:29