Išėjimo 30:16

Išėjimo 30:16 LBD-EKU

Paimsi šiuos permaldavimo pinigus iš izraelitų ir paskirsi juos Susitikimo Palapinės reikalams. Izraelitams VIEŠPATIES akivaizdoje tai bus priminimas išpirkimo, duoto už jūsų gyvastį“.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share