Išėjimo 28:36

Išėjimo 28:36 LBD-EKU

Padarysi iš gryno aukso gėlę ir išraižysi joje, kaip išraižoma antspaudo žiede, ‘Pašvęsta VIEŠPAČIUI’.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Išėjimo 28:36