Išėjimo 15:24

Išėjimo 15:24 LBD-EKU

Žmonės murmėjo prieš Mozę, klausdami: „Ką gi mes gersime?“
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share