Išėjimo 14:6

Išėjimo 14:6 LBD-EKU

Tada faraonas įsakė pakinkyti kovos vežimą ir pasiėmė su savimi kariuomenės
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share