Išėjimo 13:10

Išėjimo 13:10 LBD-EKU

Atliksi šias įsakytas apeigas metai iš metų joms skirtu laiku.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share