Esteros 9:32

Esteros 9:32 LBD-EKU

Esteros žodis, patvirtinantis šias Purimų apeigas, buvo įrašytas į knygą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share