Esteros 9:11

Esteros 9:11 LBD-EKU

Tą pačią dieną užmuštųjų skaičius Sūzų pilyje buvo praneštas karaliui.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Esteros 9:11