Esteros 8:16

Esteros 8:16 LBD-EKU

Žydai patyrė šviesą ir malonumą, džiaugsmą ir pagarbą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Esteros 8:16