Efeziečiams 6:24

Efeziečiams 6:24 LBD-EKU

Malonė visiems, kurie myli mūsų Viešpatį Jėzų Kristų negęstančia meile!
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share