Mokytojo 9:17

Mokytojo 9:17 LBD-EKU

Išmintingųjų ramiai tartų žodžių paisoma mieliau, negu kvailių valdovo riksmo!
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share