Pakartoto Įstatymo 21:7

Pakartoto Įstatymo 21:7 LBD-EKU

pareikš: ‘Mūsų rankos šio kraujo nepraliejo nei mūsų akys tai matė.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share