Danieliaus 4:25

Danieliaus 4:25 LBD-EKU

Visa tai ir ištiko karalių Nebukadnecarą.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share