Danieliaus 11:42

Danieliaus 11:42 LBD-EKU

Jis uždės savo ranką ant šalių ir net Egipto kraštas neišsigelbės.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Danieliaus 11:42