Danieliaus 11:22

Danieliaus 11:22 LBD-EKU

Kariuomenes jis šluote nušluos ir sutriuškins drauge su pačiu sandoros vadu.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Danieliaus 11:22