Danieliaus 11:19

Danieliaus 11:19 LBD-EKU

Tuomet jis atsigręš į savo krašto tvirtoves, bet suklups, kris, ir niekas jo neras.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Danieliaus 11:19