Danieliaus 10:14

Danieliaus 10:14 LBD-EKU

ir atėjau padėti tau suprasti, kas turi atsitikti tavo tautai dienų pabaigoje’.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share