Danieliaus 10:10

Danieliaus 10:10 LBD-EKU

Bet tuomet mane palietė ranka, papurtė man rankas ir kelius.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share