Apaštalų darbai 5:22

Apaštalų darbai 5:22 LBD-EKU

Nuėję tarnai neberado jų kalėjime. Tad sugrįžę jie pranešė
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share