Zacharijo 9
LBD-EKU
9
Kaimyninių tautų teismas
Ištarmė.
1 VIEŠPATIES žodis pasiekė Hadracho kraštą
ir apsistojo poilsio #Iz 17,1-3; Jer 49,23-27; Am 1,3-5Damaske,
nes VIEŠPAČIUI priklauso Aramo sostinė,
kaip ir visos Izraelio giminės,
2taip pat Hamatas,
esantis ant jo ribos,
# Iz 23,1-18; Ez 26,1–23,26; Jl 4,4-8; Am 1,9-10; Mt 11,21-22; Lk 10,13-14 Tyras ir Sidonas,
nors jie ir sklydi išmintimi.
3Tyras pasistatė tvirtovę,
prisikrovė sidabro kaip dulkių
ir aukso kaip gatvių purvo.
4Bet dabar Viešpats padarys jį skurdų,
nublokš į jūrą jo turtus,
o pats Tyras bus ugnies prarytas.
5Tai matydamas Aškelonas drebės iš baimės,
Gaza raitysis iš skausmo,
Ekronas regės, kad žlugo jo viltys.
Gazos karalius žus,
o Aškelonas liks be gyventojų.
6Mišrūnė tauta apsigyvens Ašdode,
o aš išrausiu #Iz 14,29-31; Jer 47,1-7; Ez 25,15-17; Jl 4,4-8; Am 1,6-8; Sof 2,4-7Filistijos puikybę.
7Išvalysiu kraują jai iš burnos,
bjauriuosius dalykus jai iš tarpdančių.
Jos likutis priklausys mūsų Dievui;
jie bus kaip šeima Judo giminėje,
o Ekronas bus panašus į jebusiečius.
8Atsistosiu kaip sargas prie savo namų,
kad niekas aplink juos nežygiuotų.
Nenusiaubs jų daugiau joks engėjas,
nes dabar į juos nukreiptos mano akys.
Būsimasis Karalius
9 # Mt 21,5; Jn 12,15 Didžiai džiūgauk, Siono dukterie,
garsiai krykštauk, dukterie Jeruzale!
Štai pas tave ateina tavo Karalius,
jis išaukštintas ir pergalingas,
jis nuolankus ir joja ant asilo,
ant asiliuko, asilės jauniklio.
10Jis išvarys kovos vežimus iš Efraimo
ir karo žirgus iš Jeruzalės;
karo lankas bus sulaužytas,
ir jis skelbs taiką tautoms.
# Ps 72,8 Jo valdžia bus nuo jūros ligi jūros
ir nuo Upės#9,10 T. y. Eufrato. ligi žemės pakraščių.
11O dėl tavęs,
dėl tavo Sandoros su manimi kraujo,
aš išlaisvinsiu tavo kalinius iš duobės,
kurioje nėra vandens.
12Grįžkite į savo tvirtovę,
vilties nepraradę kaliniai!
Šiandien aš pareiškiu,
kad grąžinsiu jums dvigubai.
13Juk aš įtempiau Judą tarsi lanką,
o Efraimą padariau jo strėle.
Aš sukelsiu tavo sūnus, Sione,
padarysiu tave tarsi galiūno kalaviją
prieš tavo sūnus, Graikija.
14Tuomet pats VIEŠPATS pasirodys jiems,
švytruos jo strėlės it žaibai;
pats Viešpats DIEVAS duos ženklą rago gausmu
ir žygiuos pirmyn pietų viesulų audromis.
15Galybių VIEŠPATS juos apsaugos,
ir jie praris svaidyklių akmenis,
sutryps juos kojomis;
jie gers jų kraują tarsi vyną
ir bus sklidini kaip liejamųjų aukų dubuo,
kiaurai permerkti kaip aukuro ragai.
16Tą dieną VIEŠPATS, jų Dievas, juos išgelbės,
nes jie – jo tautos kaimenė.
Tarsi brangakmeniai karūnoje
jie žėrės jo žemėje.
17Koks bus jos gerumas ir grožis!
Grūdai duos jėgų vaikinams,
o jaunas vynas – merginoms.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis