Zacharijo 8
LBD-EKU

Zacharijo 8

8
Dievo pažadai Jeruzalei
1[Mane] pasiekė Galybių VIEŠPATIES žodis: 2„Taip kalba Galybių VIEŠPATS.
Esu pavydus dėl Siono didžiu pavydu,
didžiu įniršiu esu pavydus dėl jo!“
3Taip kalba VIEŠPATS:
„Sugrįšiu į Sioną
ir gyvensiu Jeruzalėje.
Jeruzalė bus vadinama ištikimuoju miestu,
o Galybių VIEŠPATIES kalnas
bus vadinamas šventuoju kalnu“.
4Taip kalba Galybių VIEŠPATS:
„Senukai ir senutės,
kiekvienas dėl žilos senatvės su lazda rankoje,
vėl sėdės Jeruzalės gatvėse.
5Miestas bus pilnas
berniukų ir mergaičių,
žaidžiančių jo gatvėse“.
6Taip kalba Galybių VIEŠPATS:
„Nors šiomis dienomis tai ir atrodo neįmanoma
šios tautos likučiui,
argi tai turi atrodyti ir man neįmanoma?“ –
tai Galybių VIEŠPATIES žodis.
7Taip kalba Galybių VIEŠPATS:
„Tikėk manimi, išgelbėsiu savo tautą
iš saulėtekio šalies ir iš saulėlydžio šalies;
parvesiu juos gyventi į Jeruzalę.
8Jie bus mano tauta,
o aš būsiu jų Dievas
ištikimybe ir teisumu“.
9Taip kalba Galybių VIEŠPATS:
„Tebūna tvirtos jūsų rankos!
Neseniai girdėjote šiuos žodžius
iš lūpų pranašų, buvusių tą dieną,
kai buvo dedami Galybių VIEŠPATIES Namų pamatai
jo Šventyklai atstatyti.
10Juk iki tos dienos
nebuvo nei algos žmonėms, nei pelno iš gyvulių,
nebuvo saugu nuo priešų
nei išeinančiam, nei grįžtančiam.
Aš nuteikiau žmones
būti priešiškus vienas kitam.
11Bet dabar aš nebesielgsiu su šios tautos likučiu,
kaip elgiausi anomis dienomis, –
tai Galybių VIEŠPATIES žodis, –
12nes sėja bus sėkminga:
vynmedis duos savo vaisių,
žemė duos savo derlių,
ir dangūs duos savo rasą.
13Kaip buvote keikiami tautų,
o Judo namai ir Izraelio namai,
taip pat, kai jus išgelbėsiu,
būsite giriami.
Nebijokite! Tebūna tvirtos jūsų rankos!“
14Juk taip kalba Galybių VIEŠPATS:
„Kaip nusprendžiau siųsti jums nelaimę
ir nepasigailėjau,
kai jūsų protėviai mane įpykdė, –
sako Galybių VIEŠPATS, –
15taip šiomis dienomis nusprendžiau daryti gera
Jeruzalei ir Judo namams. Nebijokite!
16Štai dalykai, kuriuos turite daryti.
# Ef 4,25 Sakykite tiesą vieni kitiems,
teiskite savo vartuose
paisydami tiesos ir tobulo teisingumo,
17nespęskite savo širdyse pinklių vieni kitiems
ir nebranginkite kreivos priesaikos,
nes visų šių dalykų aš nekenčiu“, –
tai VIEŠPATIES žodis.
18Mane pasiekė Galybių VIEŠPATIES žodis:
19„Taip kalba Galybių VIEŠPATS.
Ketvirto mėnesio pasninkas#8,19 Jeruzalės sunaikinimo minėjimas. Žr. 2 Kar 25,3-4.,
penkto mėnesio pasninkas, septinto mėnesio pasninkas#8,19 Žr. Zch 7,5.
ir dešimto mėnesio pasninkas#8,19 Jeruzalės apgulos minėjimas. Žr. 2 Kar 25,1. pavirs
džiaugsmu bei linksmybe
ir malonia švente Judo namams.
Branginkite tiesą ir taiką!“
20Taip kalba Galybių VIEŠPATS:
„Dar ateis tautų,
daugelio miestų gyventojų.
21Vieno miesto gyventojai eis į kitą, sakydami:
‘Eikite šen! Eime maldauti VIEŠPATIES malonės,
ieškoti Galybių VIEŠPATIES.
Aš ir pats einu!’
22Ateis daug tautų ir galingų genčių
ieškoti Jeruzalėje Galybių VIEŠPATIES
ir maldauti VIEŠPATIES malonės“.
23Taip kalba Galybių VIEŠPATS:
„Tomis dienomis dešimt vyrų iš visų kalbų genčių
stvers judėją ir laikydami už jo drabužio skverno sakys:
‘Leiskite eiti su jumis,
nes mes girdėjome, kad Dievas su jumis’“.