Zacharijo 3
LBD-EKU

Zacharijo 3

3
Vyriausiasis kunigas Jozuė
1Tuomet jis parodė man vyriausiąjį kunigą #Ezr 5,2Jozuę, stovintį priešais VIEŠPATIES angelą, ir šėtoną, atsistojusį dešinėje #Apr 12,10jo apkaltinti. 2VIEŠPATIES angelas tarė šėtonui: #Jud 9‘Tesudraudžia tave VIEŠPATS, šėtone! VIEŠPATS, kuris išsirinko Jeruzalę, tesudraudžia tave! Argi šis žmogus nėra nuodėgulis, išplėštas iš ugnies?’ 3Mat Jozuė stovėjo priešais angelą, vilkėdamas purvinais drabužiais. 4Pastarasis paliepė savo tarnams: ‘Nuvilkite nuo jo purvinus drabužius’. O jam tarė: ‘Žiūrėk, nuėmiau tavo kaltę nuo tavęs ir apvilksiu tave iškilmių apdaru’. 5Ir dar paliepė: ‘Uždėkite jam ant galvos švarų gobtuvą’. Jie uždėjo jam ant galvos švarų gobtuvą ir apvilko jį drabužiais, VIEŠPATIES angelui stovint šalia.
6Tuomet VIEŠPATIES angelas patikino Jozuę, sakydamas: 7‘Taip kalba Galybių VIEŠPATS.
Jei eisi mano keliais
ir laikysies mano reikalavimų,
tai valdysi mano Namus,
saugosi mano kiemus
ir turėsi teisę būti tarp čia tarnaujančiųjų.
8Taigi klausykis, vyriausiasis kunige Jozue!
Tu ir tavo bendražygiai, sėdintys priešais tave,
esate būsimų dalykų ženklas.
Taip, aš atsiųsiu savo tarną #Jer 23,5; 33,15; Zch 6,12Atžalą.
9Ant šio akmens, kurį padėjau priešais Jozuę,
ant akmens su septyniomis akimis,
aš pats įrėšiu užrašą, –
tai Galybių VIEŠPATIES žodis, –
ir per vieną dieną pašalinsiu šio krašto kaltę.
10Tą dieną, – tai Galybių VIEŠPATIES žodis, –
kviesite vienas kitą ateiti
# Mch 4,4 į savo vynmedžio ir figmedžio pavėsį’.