Zacharijo 10
LBD-EKU
10
Išgelbėjimo pažadas
1Prašykite VIEŠPATĮ lietaus,
ankstyvųjų lietų,
VIEŠPATĮ, kuris sukuria perkūnijos debesis,
gausiai duoda lietaus
ir žolės kiekvienam jo laukuose.
2Juk terafimai#10,2 Žr. Pr 31,19. kalba nesąmones,
žyniai regi melą,
svajotojai pasakoja apgaulingas svajones
ir guodžia tuščiais sapnais.
# Mt 9,36; Mk 6,34 Todėl žmonės ir klajoja kaip avys;
jie kenčia, nes neturi ganytojo.
3Užsidegiau įniršiu ant ganytojų,
išliesiu jį ant užsispyrėlių,
nes Galybių VIEŠPATS rūpinasi
savo kaimene – Judo namais
ir padarys juos didingu savo karo žirgu.
4Iš jų kils kertinis akmuo,
palapinės kuolas,
kario lankas;
iš jų kils visi pareigūnai.
5Jie mūšyje bus kaip galiūnai,
gatvių purve trypiantys priešą;
jie kausis, nes VIEŠPATS yra su jais
ir privers raitelius bėgti.
6„Padarysiu tvirtus Judo namus
ir išgelbėsiu Juozapo namus.
Parvesiu juos atgal,
nes jiems atleidžiu.
Jie bus, tarsi nebūčiau jų atmetęs,
nes aš esu jų Dievas
ir juos išklausysiu.
7Tuomet Efraimo žmonės bus kaip galiūnai,
tarsi nuo vyno bus džiugios jų širdys.
Jų vaikai tai regės ir džiaugsis,
o jų širdys krykštaus VIEŠPATYJE.
8Duosiu jiems ženklą ir juos surinksiu,
nes juos išpirkau,
ir jie bus tokie pat gausūs kaip anksčiau.
9Nors aš ir išblaškiau juos tautose,
jie atmins mane tolimose šalyse,
išaugins savo vaikus ir grįš.
10Grąžinsiu juos namo iš Egipto žemės,
surinksiu juos iš Asirijos,
parvesiu į Gileado kraštą ir Libaną,
bet net ten neužteks jiems vietos.
11Jie pereis kančios jūrą;
bus nutildytos jūros bangos
ir nusausintos visos Nilo gelmės.
Asirijos puikybė bus pažeminta,
iš Egipto atimtas skeptras.
12Padarysiu juos tvirtus VIEŠPATYJE,
ir jie žygiuos mano vardu“, –
tai VIEŠPATIES žodis.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis