Zacharijo 1
LBD-EKU

Zacharijo 1

1
Raginimas grįžti pas Dievą
1Antrų karaliaus Darijaus metų aštuntą mėnesį Dievo žodis pasiekė Berechijos sūnaus Idojo sūnų pranašą #Ezr 4,24–5,1; 6,14Zachariją: 2VIEŠPATS labai supykęs ant jūsų protėvių. 3Sakyk jiems: ‘Taip kalba Galybių VIEŠPATS.
Grįžkite pas mane, –
tai Galybių VIEŠPATIES žodis, –
ir aš grįšiu pas jus’, –
sako Galybių VIEŠPATS.
4Nebūkite kaip jūsų protėviai, kuriems ankstesni pranašai skelbė: ‘Taip kalba Galybių VIEŠPATS. Gręžkitės nuo savo nedorų kelių ir nedorų darbų’. Bet jie nei manęs klausė, nei manęs paisė, – tai VIEŠPATIES žodis.
5Kur jūsų protėviai?
O pranašai argi gyvena amžinai?
6Bet argi mano žodžiai ir įstatai,
paskelbti per mano tarnus pranašus,
nepasivijo jūsų protėvių?
Jie gailėjosi ir sakė: ‘Galybių VIEŠPATS pasielgė su mumis, paisydamas mūsų kelių ir darbų, kaip ir buvo nusprendęs padaryti’“.
Keturi raiteliai
7Antrų karaliaus Darijaus metų vienuolikto mėnesio – šebato – dvidešimt ketvirtą dieną VIEŠPATIES žodis pasiekė Berechijos sūnaus Idojo sūnų pranašą Zachariją. Zacharijas tarė: 8„Nakčia regėjau raitelį ant sarto #Apr 6,4žirgo! Jis stovėjo lomoje tarp mirtų medžių, o už jo žirgai – sartas, bėras ir #Apr 6,2baltas. 9Paklausiau: ‘Mano viešpatie, kas tai?’ Angelas, kalbantis su manimi, tarė man: ‘Aš tau parodysiu, kas tai’. 10Tuomet vyras, stovėjęs tarp mirtų medžių, atsakė: ‘Tai tie, kuriuos VIEŠPATS pasiuntė eiti sargybą žemėje’. 11Paskui jie tarė VIEŠPATIES angelui, stovinčiam tarp mirtų medžių: ‘Ėjome sargybą žemėje, ir štai visa žemė taikiai gyvena’. 12Tuomet VIEŠPATIES angelas ištarė: ‘O Galybių VIEŠPATIE, kiek dar ilgai nepasigailėsi Jeruzalės ir Judo miestų, ant kurių pykai šiuos septyniasdešimt metų?’ 13Angelui, kalbėjusiam su manimi, VIEŠPATS atsakė maloniais paguodos žodžiais. 14Tuomet su manimi kalbėjęsis angelas tarė man: ‘Paskelbk šią žinią. ‹Taip kalba Galybių VIEŠPATS:
Aš labai pavyduliauju
dėl Jeruzalės ir Siono.
15Pykstu didžiu pykčiu
ant savimi patenkintų tautų;
kai buvau tik truputį įpykęs,
jos padidino nelaimę.›
16‹Todėl taip kalba Galybių VIEŠPATS:
Grįžtu į Jeruzalę iš pasigailėjimo;
joje bus atstatyti mano Namai, –
tai Galybių VIEŠPATIES žodis, –
virš Jeruzalės bus ištiesta matavimo virvė›’. –
17‘Dar paskelbk.
‹Taip kalba Galybių VIEŠPATS:
Mano miestai dar bus pertekę gerovės,
VIEŠPATS dar paguos Sioną,
VIEŠPATS vėl išsirinks Jeruzalę›’.#1,17 Hebr. teksto 2,1-17 atitinka kai kurių vertimų 1,18–2,13.