Giesmių giesmės 6:12

Giesmių giesmės 6:12 LBD-EKU

Nė nepajutau, kaip mano troškimas įkėlė mane į vežimą šalia mano didžiūno.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share