Romiečiams 2:23

Romiečiams 2:23 LBD-EKU

Giriesi Įstatymu, o paniekini Dievą, laužydamas Įstatymą?!
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share