Psalmynas 93
LBD-EKU
93
1 VIEŠPATS yra Karalius;
jis apsisiautęs didybe.
VIEŠPATS apsisiautęs, jis susijuosęs jėga.
Pasaulis stovi tvirtai, jis negali būti pajudintas.
2Tavo sostas tvirtas nuo pradžios,
nuo amžinybės tu esi.
3Vandenyno srovės tvinsta, VIEŠPATIE!
Vandenyno srovės tvinsta ūžaudamos,
vandenyno srovės tvinsta riaumodamos.
4Didesnis už galingų vandenų griausmą,
galingesnis už jūros mūšą
didingas VIEŠPATS aukštybėse!
5Tavo įsakai iš tikrųjų amžini;
tavo Namus, VIEŠPATIE, šventumas
puoš visais laikais.