Psalmynas 41
LBD-EKU
41
1Choro vadovui. Dovydo psalmė.
2Laimingas, kas rūpinasi vargšais;
nelaimės dieną jį VIEŠPATS gelbės.
3 VIEŠPATS jį saugos ir stiprins,
padarys laimingą žemėje
ir nepaliks priešų rankose.
4 VIEŠPATS padės jam ligos patale,
ligoje išgydys jo negalias.
5Kartą tariau: „VIEŠPATIE, pasigailėk manęs,
išgydyk mane, nors esu tau nusidėjęs.
6Mano priešai piktai kalba apie mane:
‘Kada pagaliau jis numirs ir jo vardas pradings?’
7Kas mane lanko, nėra nuoširdus;
jo širdyje kaupiasi kėslai,
išėjęs laukan, jis kalba apie juos.
8Kas manęs nekenčia, prieš mane tarpusavyje šnibždasi,
linkėdami man, kas blogiausia:
9‘Mirtina liga jį apėmusi!’
ir: ‘Šitaip paguldytas, daugiau nebekels!’
10 # Mt 26,23; Mk 14,18; Lk 22,21; Jn 13,18 Net mano geriausias bičiulis,
kuris dalijosi su manimi duona,
taikėsi man įspirti.
11Bet tu, VIEŠPATIE, pasigailėk manęs,
pakelk mane, kad jiems atmokėčiau.
12Tada žinosiu, kad tu man maloningas,
kai mano priešas prieš mane nelaimės.
13Tu padėsi man, nes darau tai, kas dora,
ir laikysi mane amžinai savo Artume“.
14 # Ps 106,48 Tebūna pagarbintas VIEŠPATS, Izraelio Dievas,
nuo amžių per amžius! Amen! Amen!