Psalmynas 27
LBD-EKU

Psalmynas 27

27
1Dovydo.
VIEŠPATS mano šviesa ir išgelbėjimas,
tad ko turėčiau bijotis?
VIEŠPATS mano gyvenimo tvirtovė,
tad prieš ką turėčiau drebėti?
2Kai nedori žmonės užpuola mane,
norėdami mane suėsti,
jie, mano užpuolikai ir priešai,
klumpa ir žūva.
3Nors ir kariuomenė apgultų mane,
mano širdis nebijotų;
nors ir karas man būtų paskelbtas,
net tada pasitikėčiau.
4Vieno teprašau iš VIEŠPATIES,
tik vieno tenoriu –
gyventi VIEŠPATIES Namuose
per visas savo gyvenimo dienas,
gėrėtis VIEŠPATIES žavumu
ir lankyti jo šventyklą.
5Juk vargo dieną jis paslėps mane savo pastogėje,
suteiks man globą savo palapinėje,
užkels mane aukštai ant uolos.
6Tad keliu galvą prieš visus savo priešus aplink
ir atnašauju aukas jo Palapinėje
su džiaugsmo šauksmais,
giedu giesmę, šlovindamas VIEŠPATĮ.
7Išgirsk mano balsą, VIEŠPATIE, kai šaukiuosi,
būk man maloningas ir išklausyk mane!
8„Eik, – sako man širdis, – ieškok jo veido!“
Tavo veido, VIEŠPATIE, aš ieškau!
9Neslėpk nuo manęs savo veido,
neatstumk supykęs savo tarno!
Tu buvai mano pagalba,
tad neatmesk manęs, nepalik manęs,
Dieve, mano Gelbėtojau.
10Nors tėvas ir motina mane paliktų,
VIEŠPATS mane priims.
11Mokyk, VIEŠPATIE, mane savo kelio,
dėl mano budrių priešų vesk mane lygiu taku.
12Neatiduok manęs priešininkų savivalei,
nes melagingi liudytojai sukilo prieš mane
ir alsuoja smurtu.
13Tikiu, kad patirsiu VIEŠPATIES gerumą
gyvųjų šalyje.
14Pasitikėk VIEŠPAČIU ir būk stiprus!
Turėk drąsos ir pasitikėk VIEŠPAČIU!