Psalmynas 2
LBD-EKU
2
1Kodėl niršta gentys,
# Apd 4,25-26 kodėl tautos veltui maištauja?
2Žemės karaliai rengiasi mūšiui,
ir valdovai išvien tariasi
prieš VIEŠPATĮ ir jo pateptąjį:
3„Veržkimės iš jų jungo grandinių
ir nusikratykime jų pančių!“
4Bet aukštybių soste sėdintis juokiasi;
VIEŠPATS tyčiojasi iš jų.
5Paskui jis prabyla jiems įniršęs,
keldamas baimę savo pykčiu:
6„Juk aš pasodinau soste savo karalių ant Siono,
savo šventojo kalno!“
7Aš paskelbsiu VIEŠPATIES įsaką.
VIEŠPATS tarė man: #Apd 13,33; Hbr 1,5; 5,5„Tu mano sūnus,
šiandien tave pagimdžiau.
8Prašyk manęs, ir padarysiu tautas tavo valdomis,
o visus žemės pakraščius – tavo nuosavybe.
9 # Apr 2,26-27; 12,5; 19,15 Geležies skeptru gali joms kirsti,
kaip molio indus į šukes daužyti“.
10Tad supraskite, karaliai;
būkite įspėti, žemės valdovai.
11Tarnaukite VIEŠPAČIUI pagarbia baime,
drebėdami
12reikškite pagarbą,
kad jis neįnirštų, ir kelyje nežūtumėte,
nes jo pyktis ūmus.
Laimingi, kurie prie jo glaudžias!

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis