Psalmynas 141
LBD-EKU

Psalmynas 141

141
1Dovydo psalmė.
Šaukiuosi tavęs, VIEŠPATIE, skubėk pas mane,
išgirsk mano balsą, kai tavęs šaukiuosi.
2 # Apr 5,8 Priimk mano maldą kaip smilkalus,
o mano iškeltas rankas kaip vakarinę auką.
3Pastatyk, VIEŠPATIE, sargybą prie mano burnos,
budėtoją prie mano lūpų durų.
4Neleisk mano širdžiai nukrypti į pikta,
įsivelti į nedorus darbus kartu su nedorėliais,
neleisk man vaišintis jų skanėstais!
5Teplaka mane teisusis iš gerumo,
ištikimas draugas mane tepamoko.
Neteps mano galvos niekada nedorėlių aliejus,
nes mano malda visada nukreipta prieš jų nedorus darbus.
6Kai jų valdovai bus stumiami žemyn nuo uolos,
žmonės suvoks, kokie draugiški buvo mano žodžiai.
7Kaip ariant išvagojama žemė,
taip mūsų kaulai išmėtomi prie Šeolo angos.
8Mano akys žvelgia į tave, Viešpatie DIEVE,
pas tave ieškau užuovėjos, tad nepalik manęs pavojuje.
9Apsaugok mane nuo man paspęstų jų žabangų,
nuo nedorėlių pinklių.
10Leisk nedorėliams įpulti į savo pačių spąstus,
o man išsigelbėti.