Psalmynas 135
LBD-EKU
135
1Šlovinkite VIEŠPATĮ!
Šlovinkite VIEŠPATIES vardą!
Šlovinkite jį, VIEŠPATIES tarnai,
2kurie tarnaujate mūsų VIEŠPATIES Namuose,
mūsų Dievo Namų kiemuose.
3Šlovinkite VIEŠPATĮ, nes VIEŠPATS geras,
giedokite giesmę jo vardui, kurį mylime,
4nes VIEŠPATS sau išsirinko Jokūbą –
Izraelį kaip brangų turtą.
5Juk žinau, kad VIEŠPATS didis,
mūsų VIEŠPATS didingesnis už visus dievus.
6Visa, ko tik VIEŠPATS nori, jis daro
danguje ir žemėje, jūrose ir visose gelmėse.
7Perkūnijos debesis jis pakelia iš žemės pakraščių
žaibuoti ir lietui lyti,
vėją išveda iš jo saugyklos.
8Jis Egipte išguldė pirmagimius –
ir žmonių, ir gyvulių.
9Jis siuntė ženklus ir darė nuostabius darbus
tavo žemėje, Egipte,
ir faraonui, ir visiems jo tarnams.
10Jis išguldė daug tautų,
sugniuždė galingus valdovus –
11amoritų karalių Sihoną,
Bašano karalių Ogą,
ir visas Kanaano karalystes –
12ir atidavė jų žemę kaip paveldą,
paveldą Izraeliui, savo tautai.
13 VIEŠPATIE, amžinai tveria tavo vardas,
tavo garsas, VIEŠPATIE, per visas kartas,
14nes VIEŠPATS gina savo tautą
ir gailisi savo tarnų.
15 # Ps 115,4-8; Apr 9,20 Tautų stabai – iš sidabro ir aukso,
žmogaus padaryti.
16Jie turi burnas, bet nekalba,
turi akis, bet nemato.
17Jie turi ausis, bet negirdi,
nėra nė alsavimo jų burnose.
18Panašūs į juos taps,
kas juos dirba ir jais pasitiki.
19Izraelio namai, šlovinkite VIEŠPATĮ,
Aarono namai, šlovinkite VIEŠPATĮ!
20Levio namai, šlovinkite VIEŠPATĮ!
Jūs, kurie pagarbiai bijote VIEŠPATIES,
šlovinkite VIEŠPATĮ!
21Tebūna Sione šlovinamas VIEŠPATS,
gyvenantis Jeruzalėje!
Šlovinkite VIEŠPATĮ!

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis