Psalmynas 130
LBD-EKU

Psalmynas 130

130
1Pakopų giesmė.
Iš nevilties gelmių šaukiuosi tavęs, VIEŠPATIE!
VIEŠPATIE, išgirsk mano balsą!
2Tegu tavo ausys atsiveria mano maldavimui,
išgirsk jį ir būk gailestingas.
3Jei tu, VIEŠPATIE, paisysi nuodėmių,
tai kas, Viešpatie, išliks gyvas?
4Bet tu turi galią atleisti,
kad tavęs pagarbiai bijotume.
5Nekantriai laukiu VIEŠPATIES pagalbos
ir jo žodžiu pasitikiu.
6Laukiu VIEŠPATIES nekantriau,
negu sargybiniai laukia aušros, negu sargybiniai aušros.
7Izraelis laukia VIEŠPATIES,
nes VIEŠPATIES yra gerumas,
ir jis turi galią atpirkti.
8 # Mt 1,21; Tit 2,14 Jis tikrai atpirks Izraelį
iš visų nuodėmių.