Psalmynas 121
LBD-EKU
121
1Pakopų giesmė.
Keliu akis į kalnus – iš kur ateis man pagalba?
2Mano pagalba ateina iš VIEŠPATIES,
kuris padarė dangų ir žemę.
3Tavo kojai suklupti jis neleis;
tas, kuris tave globoja, budi.
4Štai Izraelio globėjas
nei snaudžia, nei miega!
5 VIEŠPATS tave saugo,
tavo dešinėje VIEŠPATS – tavo užuovėja.
6Dieną saulė neužgaus tavęs,
nė mėnulis naktį.
7 VIEŠPATS saugos tave nuo viso, kas pikta,
jis saugos tavo gyvastį.
8 VIEŠPATS saugos tave išeinantį ir grįžtantį
dabar ir amžinai.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis