Psalmynas 114
LBD-EKU

Psalmynas 114

114
1Kai #Iš 12,51Izraelis išėjo iš Egipto,
Jokūbo palikuonys – iš tautos,
kalbančios svetima kalba,
2Judas tapo Dievo šventove,
Izraelis – jo valda.
3 # Iš 14,21 Jūra pamatė juos ir pradingo;
# Joz 3,16 Jordanas traukėsi atgal.
4Kalnai šokinėjo lyg avinai,
kalvos – lyg kaimenės ėriukai.
5Kas gi tau, jūra? Ko gi tu bėgi?
Jordane, ko traukiesi atgal?
6Kalnai, ko šokinėjate lyg avinai,
o jūs, kalvos, lyg kaimenės ėriukai?
7Drebėk, žeme, nuo Viešpaties Artumo,
nuo Jokūbo Dievo Artumo,
8kuris #Iš 17,1-7; Sk 20,2-13paverčia uolas vandens tvenkiniais,
o titnagą – tekančiais šaltiniais!