Psalmynas 110
LBD-EKU

Psalmynas 110

110
1 # Mt 22,44; Mk 12,36; Lk 20,42-43; Apd 2,34-35; 1 Kor 15,25; Ef 1,20-22; Kol 3,1; Hbr 1,13; 8,1; 10,12-13 Dovydo psalmė.
VIEŠPATS tarė mano Viešpačiui:
„Sėskis mano dešinėje,
kol padėsiu tavo priešus tau po kojomis“.
2 VIEŠPATS išplės tavo galybės skeptrą nuo Siono:
„Valdyk tave supančius priešus!“
3Tu buvai karališkai orus nuo savo gimimo dienos,
šventoji garbė lydėjo tave nuo įsčių,
nuo tavo jaunystės aušros.
4 # Hbr 5,6; 6,20; 7,17.21 VIEŠPATS prisiekė ir neatsižadės:
„Tu esi kunigas amžinai, kaip Melchizedekas“.
5 VIEŠPATS yra tavo dešinėje,
jis sutriuškins karalius savo įniršio dieną.
6Jis teis tautas
ir pripildys mūšio lauką lavonų,
visoje žemėje nugalės karalius.
7Savo žygyje jis#110,7 T. y. karalius. atsigers iš upelio
ir pasistiprinęs nugalės.