Psalmynas 100
LBD-EKU
100
1Padėkos psalmė.
Džiaugsmingai klegėkite, visos šalys!
2Linksmi tarnaukite VIEŠPAČIUI,
artinkitės prie jo su džiugia giesme.
3Žinokite, kad VIEŠPATS – Dievas.
Jis mus sukūrė, ir mes priklausome jam,
mes – jo tauta ir jo kaimenės avys.
4Dėkodami ženkite pro vartus,
į jo kiemus su šlovės giesme.
Dėkokite jam, šlovinkite jo vardą,
5nes #1 Met 16,34; 2 Met 5,13; 7,3; Ezr 3,11; Ps 106,1; 107,1; 118,1; 136,1; Jer 33,11VIEŠPATS geras,
nes jo ištikimoji meilė amžina
ir jo ištikimybė tveria per kartų kartas.