Patarlių 6
LBD-EKU
6
1Mano vaike, jei laidavai savo kaimynui,
jei kitam už jį padavei ranką,
2esi susisaistęs savo lūpų pareiškimu,
esi įkliuvęs per savo ištartą žodį,
3daryk ką nors, mano vaike, ir išsinarpliok,
nes esi patekęs į savo kaimyno rankas:
eik keliais ir maldauk savo kaimyno.
4Neužmik
ir neužmerk akių,
5kol neišsigelbėsi kaip gazelė nuo medžiotojo,
kaip paukštis nuo gaudytojo.
6Nueik pas skruzdėlę, dykaduoni,
patyrinėk jos kelius ir pasimokyk išminties.
7Neturėdama jokio vado, pareigūno ar valdovo,
8ji pripildo savo sandėlius vasarą
ir surenka peną per pjūtį.
9Kiek ilgai tu drybsosi, dykaduoni?
Kada kelsiesi iš miego?
10 # Pat 24,33-34 „Truputį pamiegoti, truputį pasnausti,
truputį rankas sudėjus pailsėti“, –
11ir skurdas užklups tave kaip plėšikas,
o nepriteklius – kaip ginkluotas karys.
12Suktas ir nedoras žmogus
gyvena apgaulingai kalbėdamas,
13jis merkia akimi, nenustovi vietoje,
rodo ženklus pirštais,
14klastinga širdimi rengia pikta
nuolat sėdamas vaidus.
15Žūtis tokį žmogų ištiks staiga,
akimirksniu, be vilties atsitiesti.
16Šešių dalykų VIEŠPATS nekenčia,
o septyni jam kelia pasibjaurėjimą:
17išpuikusios akys, melagingas liežuvis,
nekaltą kraują liejančios rankos,
18nedoras pinkles rezganti širdis,
pikta daryti skubančios kojos,
19neteisingai liudijantis melagingas liudytojas
ir šeimoje vaidus sėjantis žmogus.
20Mano vaike, laikykis savo tėvo įsakymo
ir neatmesk savo motinos mokymo.
21Laikyk juos pasirišęs prie širdies,
pasikabink ant kaklo.
22Kad ir ką darysi, jie tau padės;
kai gulsiesi miego, jie tave saugos,
kai atsibusi, su tavimi bendraus.
23Juk įsakymas yra žiburys,
mokymas – šviesa,
o drausmės pamokymai – gyvenimo kelias;
24jie apsaugos tave nuo palaidos moters,
nuo svetimautojos vilionių.
25Negeisk jos grožio savo širdyje,
nesileisk užburiamas jos žvilgsnių,
26nes kekšei atlyginti užtenka duonos kepalo,
o svetima žmona yra spąstai žmogaus gyvasčiai.
27Argi gali žmogus užsikurti ugnį sterblėje,
nesudegindamas savo drabužių?
28Argi gali jis vaikščioti žarijomis,
nenusvildamas kojų?
29Taip nutinka žmogui, kuris miega su savo kaimyno žmona;
kas ją paliečia, tas neliks nenubaustas.
30Žmonės neniekina vagies, kuris būdamas alkanas vagia,
kad numalšintų alkį.
31Tačiau pagautas jis turi atmokėti septyneriopai
ir atiduoti visą savo namų turtą.
32Bet žmogus, kuris svetimauja, sveiko proto neturi;
tai darydamas, jis žudo patį save.
33Jis susilauks antausių ir nemalonės,
niekada nebus ištrinta jo gėda,
34nes pavyduliavimas sukelia vyro įtūžį,
ir keršto pagautas jis nesivaldo.
35Išpirkos jis nepriims,
o kyšio, net didžiausio, atsisakys.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis