Patarlės 30:11

Patarlės 30:11 LBD-EKU

Yra tokių, kurie keikia savo tėvus ir neneša palaimos savo motinoms.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlės 30:11