Patarlių 20:26

Patarlių 20:26 LBD-EKU

Išmintingas karalius išsijoja nedorėlius ir kulia juos kuliamuoju ratu.
LBD-EKU: A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Patarlių 20:26